Stanice technické kontroly
a měření emisí


Pravidelné kontroly osobních automobilů, nákladních automobilů do 3,5t a motocyklů

Dovozové kontroly osobních automobilů, nákladních automobilů do 3,5t a motocyklů.

Evidenční kontroly.

Měření emisí pro naftové motory a benzínové motory bez katalyzátoru, s neřízeným katalyzátorem, s řízeným katalyzátorem, LPG, CNG.

Prodej ekologických plaket.


Upozorňujeme zákazníky, že pořadí vozidel vjíždějících na linku STK určuje technik.
Přednost mají objednaní zákazníci. Čas objednaných zákazníků může být posunut s ohledem na pracnost prohlídek předešlých vozidel.
Provozovatel vozidla je povinen přistavit vozidlo na technickou prohlídku bez krytů kol
V případě nesplnění této povinnosti bude odmítnuto provedení TP.
VIN vozidla (výrobní číslo) musí být čitelné (očištěné).